របៀរលេងបៀប៉ក់ប្រាំបីប៉ក់ប្រាំបួននៅក្នុងវេបហ្គេមMega888អនឡាញ

ប៉ក់8ប៉ក់9ជាហ្គេមកាស៊ីណូប្រភេទភ្នាល់អនឡាញជាមួយអ្នកលេងដូចគ្នា ជាផ្នែកមួយនៃហ្គេមកាស៊ីណូអនឡាញដែលមានការពេញនិយមលេងយ៉ាងច្រើន ហ្គេមប៉ក់ប្រាំ8ប្រាំ9 នៃកាស៊ីណូ មានវិធីការលេង​​​​និងការកំណត់ងាយយល់​ហើយអាចដាក់ទឹកប្រាក់បានតាមតម្រូវការ
ច្បាប់នៃការលេងបៀប៉ក់8ប៉ក់9
ប៉ក់8ប៉ក់9 មានគោលការណ៍លេងដោយទូទៅគឺ ការប្រៀបធៀបបៀ 2-3សន្លឹក ដើម្បីរួមពិន្ទុទាំងអស់របស់បៀហើយ ក៏គឺលក្ខណៈបៀរបស់អ្នកលេង ថារួមគ្នាហើយលើស10ពិន្ទុ ត្រូវលុប10 ផង បៀធម្មតា 9 ពិន្ទុធំបំផុត 0ពិន្ទុតូចបំផុត បៀ 10​ , J , Q , K មានតម្លៃស្មើ 10 ពិន្ទុ
ច្បាប់ ហ្គេមប៉ក់ប្រាំបីប៉ក់ប្រាំបួន បន្ថែម
3ពិន្ទុឬទាបជាង3ពិន្ទុចាំបាច់ត្រូវបន្ថែមបៀ 4​ពិន្ទុឬថា 4ពិន្ទុឡើងទៅអាចជ្រើសរើសបន្ថែមបៀឬមិនក៏បាន
អ្នកចែកបៀពេលមានបៀដែលមាន 4ពិន្ទុឬថា4ពិន្ទុឡើងទៅ អាចជ្រើសរើសប្រៀបធៀបបៀជាមួយអ្នកលេងដែលមានបៀ 3សន្លឹករួច ហៅថាអូសបៀ
ដាក់ចំនួនប្រាក់ខ្ពស់បំផុតគឺ 5ដងរបស់ចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់ ឧទារហណ៍ អ្នកលេងចូលតុ 100 ដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ខ្ពស់បំផុតដាក់បាន 500
អ្នកលេងដែលបានចូលរួមលេង
ហ្គេមប៉ក់8ប៉ក់9ចាំបាច់ត្រូវមានចំនួនទឹកប្រាក់ទាបបំផុត 100ដងរបស់ចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់ ឧទារហណ៍ ចូលលេងតុ 100 ត្រូវមានចំនួនទាបបំផុត 10000 ពិន្ទុ ទើបអាចលេងហ្គេមបាន ហ្គេមប៉ក់8ប៉ក់9មានភាពខុសគ្នាពី13សន្លឹកគឺនៃមួយហ្គេមមាន8ក្តា បន្ទាប់ពីចប់ហ្គេមប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យចំនួនដោយស័្វយប្រវត្តិថាមានចំនួនគ្រាប់គ្រាន់ដែលលេងហ្គេមបន្តទៀតឬទេ ថាមិនគ្រប់ប្រព័ន្ធនិងតឿនអោយអ្នកបានជ្រាបហើយត្រលប់ទៅកាន់មុខហ្គេម​​​។
ចង់ដឹងច្បាស់សូមចូលទៅទំនាក់ទំនងមកតាមលេខ 077732388 LINE: 🆔@LKO888 🏴 LKO888KH

mega888